Thursday, December 23, 2010

Huong Diem gorgeous in red dress

Huong Diem gorgeous with the red dress


Adapted from: http://www.zing.vn/news/nguoi-dep/diem-huong-dep-ruc-ro-voi-voi-ao-dai-do/a99391.html
Stylist: Vô thường
Ảnh: Nguyễn Long
Trang điểm: Huỳnh Lợi
Trang phục: Thuận Việt
Long Áo Dài - TIÊU PHONG
Source: Bưu điện Việt Nam

 

No comments: